22.7.2018 г. ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ

ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Добре разположена сграда със спокойно излъчване, основен елемент „земя” и липса на остри ъгли, магазинът е добре осветен и обозначен.

НАЗАД