22.7.2018 г. ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ

ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Улицата не е най-доброто място за постигане на уютна атмосфера. В този случай е постигнат приемлив компромис с обособяване на малко лично и символично отделено пространство.

НАЗАД