ЗAЩИТЕН ЕКРАН

1. Необходимост от защитния екран – отдавна се знае, че старите модели монитори и телевизори с катодно-лъчева тръба (CRT) продължават да излъчват електромагнигти вълни и след изключването си – екранът свети слабо в тъмнината и е намагнетизиран. С новите технологии това излъчване е значително намалено. Известно е, че излъчването не е полезно, поради което са установени правила за подходящото разстояние, от което да се гледа телевизия. Телевизията, както и останалите системи за пренос на данни, е своеобразна врата в пространството, която ни пренася в реално време на далечно разстояние. С биоенергоизмервания е установено, че връзката между двете пространства се осъществява и на нивото на фините (недоловими за човека) енергии и тя продължава да съществува и след изключване на телевизора. Тъй като не може да се прогнозира каква енергия ще има на другия край на този нематериален канал, най-доброто решение е да се вземат мерки за защита от евентуално неблагоприятно въздействие.

Защитният екран, удовлетворяващ минималните изисквания, е съставен от многослойна равнинна структура, в която се редуват проводници и изолатори. Изработва се по индивидуален проект съобразно формата, вида, размерите на уреда и начина на укрепване. Основната носеща конструкция е от огънат плексиглас с дебелина 3 мм (за плазмени телевизори – 4 мм), към който от страната на екрана има пласт трислоен картон и алуминиева ламарина. От външната страна на екрана е поставен стикер с мантрата ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ, спомагащ за енергийна хармонизация на пространството.

Наложително е използването на защитен екран на телевизори и монитори, които са разположени в спалнята или в детската стая, защото излъчването продължава и във време, когато хората вече спят.

Екранът трябва да се постави върху уреда веднага след изключването му и да стои там не по-малко от два часа. Това е минималната продължителност на защитното действие на екрана, за да може излъчването на уреда спадне до безопасно ниво.

2. Цени на защитните екрани:

- за TFT, LCD и CRT монитори с диагонал до 19” – 39 лв. за 1 бр.;

- за монитори с диагонал над 19” – 49 лв. за 1 бр.;

- за TFT, LCD и CRT телевизори – 199 лв./кв.м съобразно площта на челния панел с екрана;

- за плазмени телевизори - 249 лв./кв.м съобразно площта на челния панел с екрана (плексигласът е с дебелина 4 мм).

3. Срок на изработка – до 1 месец