22.7.2018 г. ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ

ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ стъпка по стъпка, Елизабет Моран, Джоузеф Ю, Вал Бикташев, ХОМО ФУТУРОС, София, 2009

Оригиналът на тази книга е от 2002 г. Същата книга може да се намери и на руски от поредицата „THE COMPLETE IDIOT’S GUIDE TO”. Високата оценка, дадена в предговора от Стивън Скинър (макар и да е убеден, че каратето е създадено в Китай!!!), е напълно заслужена. Обясненията са подробни и цялостни.

Тази книга може да се ползва като практически наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.16 – „...фалшивите школи по фън шуй ... свързват всеки от петте елемента на чи ... с неговата посока.” – точно черношапковците, към които е критиката, не използват компас и при тях секторите не зависят от посоките на света, а свързването на елементите с посоките на света е основата на класическите школи У Син и Ба Гуа;
 • стр.18 – „Осемте сектора са свързани с посоките. Северният сектор винаги се намира на стената, където е входната врата, дори ако тя не е разположена в северна посока.” – може да се направи извод, че всички сгради по света имат входове на север, което е, меко казано, пресилено – вж. заб. към стр.16; „...в класическия фън шуй: Най-важният инструмент на практикуващия е компасът.” – това е така, но само след откриването му. А как са практикували класическия Фън Шуй в предишните 3000 години без компас?;
 • стр.21 – „... когато постройката е завършена ... вашата къща се е родила.” – и на други места в текста по-нататък авторите описват само този подход за определяне на рождения хороскоп на сградите, без да споменат за другите;
 • стр.27 – в таблицата: „Гуа – рожденото число и триграма” – гуа означава само триграма; в таблицата: „Цян – северозападната триграма” – триграмите нямат посока, защото се разполагат по различни схеми и само при ориентиране на съответната схема по посоките на компаса триграмите получават своя посока;
 • стр.43 – „Нашите основни цели ... създаване на световно правителство” – ако авторите са пропагандатори на новия световен ред и на тоталния контрол, тази книга определено не е място за такава изява;
 • стр.48 – „Фън шуй до известна степен се основава на астрологически наблюдения” – Фън Шуй по принцип е различен от астрологията с изключение на компасни астрологически школи като „Летящите звезди”, чието описание е в тази книга; „... владетелят Вен ...” – книгата е превод от английски и не би трябвало да се ползват руски изрази за китайските имена – името на владетеля е Уън (грешката е на преводача);
 • стр.49 – „Документирали са свръхнова през 1054 г. ... Към 4000 г. пр. Хр. китайските звездобройци са описали 1464 звезди ...” – значително разминаване с китайската история - в описания период (4000 г. пр. Хр.) е имало отделни племена по китайската земя, които са живеели в каменната ера, дори легендарните митични владетели се появяват 1000 години по-късно. В руското издание годината е 1054 пр.н.е. и периодът е 400 г. пр.н.е., което е доста по-смислено – явно някой е преписвал, без да внимава, но и редакторът не е внимавал;
 • стр.53 – „... владетелят Вен ...” – вж. заб. към стр.48;
 • стр.57 – авторите датират началото на компасните школи около 722 - 481 г. пр. Хр., а на следващата страница определят първия компас към 83 г. сл. Хр. – как са работили няколкостотин години по компасна школа, но без компас, е истинска загадка;
 • стр.82 – в графиката за Ин едно от понятията е „йога”, което не е китайски термин и няма място тук – ци гун е по-подходящо;
 • стр.83 – в графиката за Ян са изброени „карате, аеробика, футбол”, които не са китайски спортове – кунфу и др. китайски спортове биха отговаряли на духа на тази книга;
 • стр.85 – едно наистина добро обяснение за правилното изобразяване на знака Ин-Ян;
 • стр.86 – „Начинът, по който един майстор по фън шуй ориентира тайдзи, е важна индикация за неговите или нейните познания за основните принципи на фън шуй.” – това е важно указание за четенето на всички книги по Фън Шуй;
 • стр.92 – „Фън факти” – всички обяснения за човешкото тяло са относими към китайската традиционна медицина, но не и към Фън Шуй;
 • стр.93 – „Металът поражда Вода. От силата на свиване на Метала водната чи се кондензира и втечнява.” – това обяснение за втечняването на водата е неубедително (дори много), но пък не е и грешка с подмяна на Ци на Метала, защото металите не кондензират преди втечняване;
 • стр.95 – „Отслабващият цикъл ... намалява мощта на контролиращия елемент ... в пораждащия цикъл.” – в пораждащия и в отслабващия цикъл няма контролиращ елемент, защото той съществува само при контролиращия цикъл и неговия обратен, който не е описан в тази книга (в руското издание няма контролиращ елемент);
 • стр.111 – книгата е превод от английски, но имената на две от триграмите са написани на руски – Чжън и Цян; правилното изписване на български е Джън и Циен;
 • стр.111-113 – връзката на триграмите с човешките органи се използва в ТКМ, но не и във Фън Шуй;
 • стр.115, диаграма – първите пет пръстена от центъра изобразяват понятия, с които се работи във Фън Шуй (могат да се обединят с термина място), докато последните два пръстена показват време - едновременното им присъствие в една диаграма е объркващо; дори на пръв поглед изглежда нелогично денят (сутрин + пладне + следобед) да е три пъти по-дълъг от нощта в един пълен времеви цикъл; за годишните времена (без да се задълбочавам в това, че в Китай има 24 сезона) обикновено се гледа средата на сектора и тогава лятото би трябвало да заема половината от ЮИ, целия сектор Ю и половината от ЮЗ; аналогично – и останалите сезони;
 • стр.117 – „Променливият път на числата” – при аналогията с двоичния код не е обяснена връзката с теорията на Фън Шуй, защото с три цифри в двоичната система могат да се запишат само числата от 0 до 7 (8 е вече с 4 прекъснати черти), като не е показано, че 0 се изразява от 3 прекъснати черти (триграма Кун) , а по време на създаването на триграмите и дори на хексаграмите понятието за нула не е съществувало и затова триграмите са номерирани от 1 до 8;
 • стр.123 – „... магическият триъгълник Луошу...” – Луо Шу е квадрат (както е в руското издание), а не триъгълник;
 • стр.136 – „Осемте скитащи звезди” – тази методика е известна повече като Ба Джай (осем двореца); „Б1 е най-щастливата звезда, ... а Н4 носи най-големи нещастия.” – има нещо объркано в определяне на значимостта на звездите – или най-значимите ще са с рейтинг 1, или ще са с рейтинг 4 (в руското издание най-значимият рейтингът е еднакъв – 1 и за двете групи посоки) ;
 • стр.141, таблица – Б3 и Б4 най-долу трябва да са Н3 и Н4 (в руското издание няма грешка);
 • стр.156 – „Гуо (276-324)” – да се чете Гуо Пу (276-324);
 • стр.158 – „Y–образен кръстопът” – не е обяснен благоприятния случай, при който две еднопосочни улици се съединяват;
 • стр.184 – „Схемата става по-ясна, когато точките се заместят с числа.” – при заместването с числа, показано на числовия кръст долу, са изпуснати двете свързани групи по 5 черни (ин) точки, с което цялото обяснение се обезсмисля, тъй като числото 10 не се вписва в теорията;
 • стр.197 – „Определяне на лицевата посока на апартамент” – определянето е описано като зависещо от разположението на дневната и на спалните, което означава, че зависи от хрумванията на архитектите, които не са учили Фън Шуй, а това вече е отчасти неубедително;
 • стр.200 и 202 – в имената на планините в показания компас и таблицата има грешки, защото китайските имена са превеждани като от руски или английски, а не от пинин, както би трябвало да са написани в оригинала – вж. заб. към стр.48;
 • стр.204 – обяснението за намирането на центъра на дома е изненадващо наивно и неточно;
 • стр.206 – „Разнообразие от форми” – отново неточно описание на намиране на центъра на дома с логически и геометрични грешки;
 • стр.237-263 – всички карти са построени с фасадната страна нагоре, определена според компаса с 24-те планини, което се различава от стандартното строене на карта на ЛЗ, при което нагоре е юг и числата ще са завъртени около центъра на картата – еднакви със стандартните са само картите за Ю1, Ю2 и Ю3 за всеки период;
 • стр.338 – „Да се премести главният вход ... да бъде на североизточната стена” – такава стена на схемата няма (стените са севера и източна), а след преместването посоката на входната врата е останала същата, само е сменено мястото, където се намира тя – вече е в СИ сектор; целта на смяната е изпълнена 50%, докато в същото време работните клетки са оставени малки и е направен някакъв тесен проход по протежение на стените, по който явно никой няма да минава, вместо да се разшири работната площ на клетките за комфорт на служителите;
 • стр.341 – „Част 6” – цялата част е за китайската астрология, която не е Фън Шуй, а за имената на небесните стволове и земните клонки – вж. заб. към стр.200;
 • стр.343 – „Но какво общо има китайската астрология с фън шуй? Не особено много.“ – доста ясно казано, дори няма нужда от коментар;
 • стр.344 – легендата за Буда наистина си е само легенда, защото има артефакти, които показват, че животинските имена на земните клонки са се използвали поне 1000 години по-рано;
 • стр.346 – в схемата излишни са само посоките на света, защото тя е за разпределение на времеви цикли; не звучи много смислено да се твърди, че декември е винаги на север;
 • стр.347 – в обясненията е пропуснато, че трябва да се работи с местното слънчево време, а не с това, което показва часовникът;
 • стр.351 – „5 елемента х 12 животни = 60 години” – годините са 60, но комбинирането не е основано на просто математическо действие (умножение на две числа), а е извършено на друг принцип (в руското издание е по-правилно).

Обща шестобална оценка – 5.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй